» DON’T HOLD THE WALL Justin Timberlake Polska wp_head(); ?>
image01
image01
image01
image01

 


Dance, dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)
Dance, dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)

C’mon on the floor with them legs, (chodź na parkiet z tymi nogami)
It’s getting down but I’ll get up, (zaczynało się psuć, ale ja to naprawię)
Cause I heard you tell your girlfriends (ponieważ słyszałem co powiedziałaś koleżankom,)
that I deserve better, (że ja zasługuję na lepiej)
Well, I think you look better (więc, ja myślę, że Ty wyglądasz lepiej)
But you’re so far, I had to go get ya’ (ale jesteś tak daleko, musiałem do Ciebie)

Take you to the light, (zabrać Cię do światła)
It’s dark in the back (jest ciemno na tyłach)
You started movin’, you put an arch in your back (zaczęłaś się ruszać, wygięłaś plecy)
Closer to me, closer to me (bliżej do mnie, bliżej do mnie)
Sippin’ your drink and you’re getting closer to me (popijasz drinka i zbliżasz się do mnie)
Dance in the light, startin’ to see (tańczysz w świetle, zaczynasz dostrzegać)
You started moving, you’re getting closer to me (zaczynasz się ruszać, zbliżasz się do mnie
And now you won’t even let me go (i teraz nawet mnie nie puścisz)

So baby hold on, (kochanie, trzymaj się)
Dance, don’t hold the wall, let go, (tańcz nie podtrzymuj ścian, odpuść)
Dance, don’t hold the wall, no (tańcz nie podtrzymuj ścian, nie)
Dance, don’t hold the wall, let go,(tańcz nie podtrzymuj ścian, odpuść)
Dance, don’t hold the wall, no (tańcz nie podtrzymuj ścian)

I think I heard what you said (myślę, że wiem co powiedziałaś)
He’s not what you thought and you’re fed up (on nie jest tym kim myślałeaś i Ty masz dość)
I heard your girlfriend tell you, you could do better (słyszałem co Twoja przyjaciółka powiedziała, że stać Cie na więcej)
Well, I’m the best ever (więc, ja jestem najlepszy)
But you’re so far, I had to come get ya’ (ale jesteś tak daleko, muszę do Ciebie dotrzeć)

Dance, dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)
Dance, dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)

Baby hold on, (kochanie, trzymaj się)
Dance, don’t hold the wall, let go, (tańcz nie podtrzymuj ścian, odpuść)
Dance, don’t hold the wall, no (tańcz nie podtrzymuj ścian, nie)

C’mon the floor and dance, (chodź na parkiet i tańcz)
It’s getting down but I’ll get up (zaczynało się psuć, ale ja to naprawię)

C’mon and dance, (Chodź i tańcz)
C’mon baby dance with me (chodź i zatańcz kochanie ze mną)
Take my hand, (weż mnie za ręke)
Get on the floor (chodź na parkiet)
C’mon baby dance with me (chodź i zatańcz kochanie ze mną)
Please don’t hold the wall (proszę, tańcz nie podtrzymuj ścian)
Please don’t hold the wall tonight (proszę, tańcz nie podtrzymuj ścian dzisiaj)
We’re gonna do it all, (zrobimy to wszystko)
So please don’t hold the wall tonight (więc proszę, tańcz nie podtrzymuj ścian dzisiaj)

J: Where you running to? (Gdzie się śpieszysz?)
Where you running to? (Gdzie się śpieszysz?)
T: Don’t hold the wall (nie podtrzymuj ścian)
J: Hey, where you running to? (Gdzie się śpieszysz?)
T: Dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)

Dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)
Dance, don’t hold the wall (tańcz nie podtrzymuj ścian)


(C) 2012-2018 JUSTIN TIMBERLAKE POLSKA. ALL RIGHTS RESERVED            FACEBOOK     RAMI ARTWORK             KONTAKT