STRAWBERRY BUBBLEGUM – Justin Timberlake Polska
logo-jt
STRAWBERRY BUBBLEGUM
STRAWBERRY BUBBLEGUM
Dodano: 13 Lip 2013  przez: VeLkA02

This goes out to you, this is dedicated to you (To idzie do Ciebie, to jest zadedykowane dla Ciebie)
Dedicated to you, dedicated to you, dedicated to you (zadedykowane dla Ciebie, zadedykowane dla Ciebie, zadedykowane dla Ciebie)
It was such such a mellow, mellow, mellow day (To był taki łagodny dzień, łagodny dzień)
When you walk by, the sunshine (Kiedy przechodzisz, te promienie słońca)
Mellow, mellow, mellow day (łagodny dzień)

I can’t deny the way you caught my eye (Nie mogę zaprzeczyć, sposób w jaki łapiesz mój wzrok)
Then something strawberry filled up the sky (Wtedy coś truskawkowego zapełniło niebo)
And everything on you intoxicates (I wszystko na Tobie odurza)
It’s a mystery, I dont know why (To jest tajemnica, nie wiem dlaczego)
I let you kick in my do not disturb sign (Pozwolę Ci kopnąć w mój ‘nie przeszkadzać’ znak)
But I guess your mouth in motion got me so high (Ale zgaduję, że Twoje usta w pracy, zaprowadzą mnie tak wysoko)
And I could tell it’s pure just by the taste (I mogę powiedzieć, że to jest czyste tylko próbując)
And you kiss me (I pocałujesz mnie)

So tell me you wanna get close somewhere far away [far away] (Więc powiedz mi czy chcesz się zbliżyć gdzieś daleko [gdzieś daleko])
Don’t worry bout your loving it won’t go to waste [go to waste] (Nie martw się o kochanie tego, nie zmarnuję się to [nie zmarnuję się to])
Don’t ever change your flavor cause I love the taste [love the taste] (Nigdy nie zmieniaj swojego smaku, ponieważ kocham ten smak [kocham ten smak])
And if you ask me where I wanna go, I say all the way (I jeśli mnie spytasz gdzie chcę pójść, ja powiem na całego)
Cause she’s just like nothing (Ponieważ ona jest jak nic)
That I ever seen before, (Co widziałem wcześniej)
Baby please dont change nothing (Kochanie proszę nie zmieniaj nic)
Because your flavours so original (Ponieważ twoje smaki są takie oryginalne)
And it all started when she said (I wszystko się zaczęło kiedy powiedziała)
hey hey hey hey hey hey hey hey hey (hej hej hej hej hej hej hej hej hej)
smacking that Strawberry Bubblegum (mlaskaj tę truskawkową gumę)
You really got me when you said (Naprawdę mnie masz kiedy mówisz)
hey hey hey hey hey hey hey hey hey (hej hej hej hej hej hej hej hej hej)
popping that Strawberry Bubblegum (łyknij tę truskawkową gumę)

Go ahead girl (zacznij coś robić dziewczyno)
This goes out to you (to idzie do Ciebie)
You know your talent (znasz swój talent)
This goes out to you (to idzie do Ciebie)
give it to me (daj mi to)

So tell why, we’re making love like professionals on the first time (Więc powiedz dlaczego, kochamy się jak profesjonaliści za pierwszym razem)
Acting unprofessional but it works out (Zachowując się nieprofesjonalnie, ale to działa)
‘Cause you don’t wanna work here anyway (Ponieważ Ty nie chcesz pracować tutaj i tak)
And baby I, girl im all addicted and I won’t fight (I kochanie, jestem uzależniony i nie będę walczyć)
You and me that’s the recipe for a good time (Ty i ja to jest przepis na dobry czas)
And it ain’t really nothing but clothes in the way (I tylko ubrania stoją nam na drodze)

My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum (Moja mała truskawkowa gumo)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum (Moja mała truskawkowa gumo)
She’s my little Strawberry Strawberry Bubblegum (Ona jest moją małą truskawkową gumą)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum (Moja mała truskawkowa gumo)

Hey, hey, hey, hey (hej, hej, hej, hej)
My little (moja mała)
Hey, hey, hey, hey (hej, hej, hej, hej)

Come in sit down let me elavate your appetite ( chodź, usiądź, pozwól mi podnieść rangę Twojemu smaku)
Any flavor you want (każdy smak jaki chcesz)
Now my selection is the tasty kind but you (teraz mój wybór jest smaczny, ale Ty)
Your delicious on your own after I break you down (jesteś smaczna na swój sposób, po tym jak połamłem Cie na pół)
My fingers it’s so sweet that’s what you told me (moje, to jest takie słodkie, to jest co mi powiedziałaś)
When I touched you on your lips towel under the door (kiedy dotykam twych ust, ręcznik spada na podłogę)
girl before they pick you scent (dziewczyno, przed tym jak oni wyłapali Twój zapach)

If you’d be strawberry bubblegum (eśli będziesz truskawkową gumą)
Then I’d be your blueberry lollipop (wtedy ja będę jagodowym lizakiem)
If you’d be strawberry bubblegum (eśli będziesz truskawkową gumą)
Then I’d be your blueberry lollipop (wtedy ja będę jagodowym lizakiem)
And then I’d love you ‚til I make you pop (i będę Cię kochać do czasu kiedy zrobię Cię bąbelkiem)

Strawberry bubblegum (Truskawkową gumo)
Then I’d be your blueberry lollipop (wtedy ja będę jagodowym lizakiem)
Lit girl won’t cha be my (Mała dziewczyno czy nic chcesz być moją)
Strawberry bubblegum (truskawkową gumo)
And then I’d love you ‚til I make you pop (i będę Cię kochać do czasu kiedy zrobię Cię bąbelkiem)

Hey, hey, hey (hej, hej, hej)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum, (Moja mała truskawkowa gumo)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum, (Moja mała truskawkowa gumo)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum, (Moja mała truskawkowa gumo)
My little Strawberry, Strawberry, Strawberry Bubblegum, (Moja mała truskawkowa gumo)

Strawberry bubblegum (Truskawkową gumo)
Then I’d be your blueberry lollipop (wtedy ja będę jagodowym lizakiem)
Lit girl won’t cha be my (Mała dziewczyno czy nic chcesz być moją)
Strawberry bubblegum (truskawkową gumo)
And then I’d love you ‚til I make you pop (i będę Cię kochać do czasu kiedy zrobię Cię bąbelkiem) 


INFORMACJE O STRONIE
STRONA: JUSTIN TIMBERLAKE POLSKA
Działamy od: 1 lipca 2012
Kontakt: kliknij tutaj
Grafika i kodowanie: Honeymoon Backdrop
Hosting: Fan-Strefa.pl | Reklama
Licznik odwiedzin:

JustinTimberlake.pl to serwis tworzony przez fanów, który ma na celu gromadzenie fanów artysty, którym jest Justin Timberlake. Informacje znajdujące się tu należą do Justin Timberlake Polska oraz chronione są prawami autorskimi. Prosimy o nie kopiowanie niczego bez zgody autorów.
WYDARZENIA
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
01.01
wydarzenie
ELITE AFFILIATES
SHOUTBOX
OFICJALNE LINKI